Giá bán lẻ: 99.000 99.000 
Giá bán lẻ: 79.000 79.000 
Giá bán lẻ: 99.000 99.000 
Giá bán lẻ: 199.000 199.000