Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giá bán lẻ: 460.000 342.000 
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!