Giảm giá!
Giá bán lẻ: 269.000 269.000 
Giá bán lẻ: 269.000 269.000