Giảm giá!
Giá bán lẻ: 240.000 60.000 
Giảm giá!
Giá bán lẻ: 77.000 55.960 
Giảm giá!
Giá bán lẻ: 71.000 51.599