Giá bán lẻ: 289.000 289.000 
Giá bán lẻ: 289.000 289.000 
Giá bán lẻ: 289.000 289.000 
Giá bán lẻ: 749.000 749.000