Giảm giá!
Giá bán lẻ: 53.000 35.665 
Giảm giá!
Giá bán lẻ: 30.000 20.188