Giảm giá!
Giá bán lẻ: 30.000 19.125 
Giảm giá!
Giá bán lẻ: 53.000 33.788