Giá bán lẻ: 95.000 95.000 
Giá bán lẻ: 50.000 50.000